سیستم شیشه دو جداره قطعه ای است شامل دو یا چند لایه شیشه که به طور موازی در فواصل مساوی از یکدیگر قرار گرفته اند و توسط فاصل (اسپیسر) در دور تا دور آن، ار هم جدا شده اند. در فضای بین شیشه ها، هوا یا گازهای خاص بدون رطوبت (آرگون یا کریپتون) با فشاری تقریبا مساوی با هوای بیرون وجود دارد. در شیشه های دو جداره غالبا از اسپیسرهای آلمینیومی استفاده می شود که درون اسپیسر را با ماده رطوبت گیر پر می کنند، که ای ماده سبب جذب رطوبت هوای مابین دو شیشه می گردد و توسط مواد درزگیر مناسب، کاملا آب بندی شده است. در شیشه های دو جداره، می توان از انواع شیشه های معمولی، رنگی، رفلکس، لمینت و سکوریت استفاده کرد.
???????? ??


جهت اطلاع از نمایندگی ها تماس حاصل فرمایید